ҚАЗАҚ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫН ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІНЕ АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторлар

  • Маржан Шагимолдина ИЛИ имени М. Ауэзова

Түйінді сөздер:

аударма, қазақ ақындары, қазақ жазушылары, шығармалар, көркем аударма.

Аннотация

Мақалада қазақ әдебиетінен шетел әдебиетіне көркем аударма мәселесінің жалпы және ерекше аспектілері, аударылған мәтінді түпнұсқаға жақындату мүмкіндіктері, осы саладағы жетістіктер мен кемшіліктер, олардың себептері зерттелген. Әдеби лингвистикалық мәтінді бақылау және оны басқа тілде шығару мәселесі бұрыннан бері аудармашылар мен теоретиктердің назарын аударып келеді, бұл мәселе бойынша әртүрлі, кейде қарама-қайшы, ғылыми көзқарастар айтылады. Қазақ жазушыларының көркем шығармаларын орыс және басқа тілдерге аудару мәселелерін Қазақстан филологтары ұзақ уақыт бойы зерттеп келеді. Алайда, жыл сайын бар аудармаларды жүйелеу және жалпылама зерттеулерді жариялау қажеттілігі артып келеді. Қазақ жазушыларының көркем мәтіндерін орыс тіліне және басқа тілдерге аудару мәселелерін ел филологтары ұзақ уақыт бойы зерттеп келеді. Дегенмен, бұл тақырып әлі де өзекті болып қала береді, өйткені қазақстандық аударма ғылымында көркем мәтіндерді аудару мәселесі зерттеуді қажет етеді.

Көркем аударма аударманың ең күрделі түрлерінің бірі болып саналады, сонымен қатар сөз жасау өнерінің бір түрі болып табылады. Осылайша, осы мақаланың өзектілігі қазақстандық аударматанудың қалыптасу және даму тарихын жүйелеу қажеттілігімен негізделген. Батыс елдерінің ішінде Франция, Германия, Венгрия және АҚШ отандық әдебиетке үлкен қызығушылық танытады. Шетелдік Шығыс елдері арасында Түркия, Корея Республикасы, Үндістан, Пәкістан, Иран, Қытай, Моңғолия бар.Қазақстан жазушылары мен ақындарының шығармашылығын зерттеушілердің ең көп саны Франция, Германия, Пәкістан және Түркия.Көркем аудармалар посткеңестік кезеңдегі тілдердің, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың алуан түрлілігін қамтитын әдеби мұраны сақтайды және жеткізеді, сондай-ақ халықтардың мәдениеті мен менталитетінің байлығын жеткізетін елдер арасындағы байланыстырушы көпір болып табылады.Шын мәнінде, көркемдік стиль - бұл әртүрлі функционалды стильдердің қызмет ету саласы: сөйлеу, ресми бизнес, журналистік, тіпті ғылыми-техникалық. Бұл әр түрлі тілдік бірліктердің өмір сүру формаларының динамикасы және көркемдік аудармада ерекше қиындық тудыратын формалардың ауысуы.

Загрузки

Жарияланған

2021-09-15

Шығарылым

Бөлім

Мақалалар