Редакциямен байланыс

Редакция өкілі
PhD доктор - Ертай Сұлтан

Телефон: 8 (727) 272-74-11.

Мақалалар тек қана https://keruenjournal.kz/index.php/main/index веб-сайты арқылы қабылданады.

Мақаланы веб-сайтқа авторлар ғана тіркей алады.

E-mail: keruenjournal@mail.ru (хат-хабар алмасу үшін).

Авторларға журналдың шығу уақыты, төлем бойынша ақпарат keruenjournal@mail.ru поштасынан таратылады.