«АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫНЫҢ ҚАЗАҚ НҰСҚАЛАРЫ

Авторлар

  • Алпысбаева Қ.Б. М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

Түйінді сөздер:

фольклор, жинаушы, жыршы, нұсқа, жыр, басылым, батырлық жыр, тұпнұсқа

Аннотация

Ұлттық фольклорымыздың бай мазмұнды жанрларының бірі – батырлар
жыры. Солардың ішінен «Алпамыс батыр» жырына тоқталар болсақ, ол – қазақ халқының
ерте замандардан жеткен аса көркем батырлық жырларының бірі. Жырдың негізгі идеясы –
ру бірлігін сақтаудан туған. Сондықтан да жырда ру бірлігін көздеген, әр рудың арасында
татулық болуын мақсат еткен адамдар іс-әрекеттері ардақталады.
Жырдағы бас кейіпкер – Алпамыс. Жыршылар оны ру бірлігін сақтауда, руға қамқор
болуда жасаған ерлігін мадақтап, ел-жұртын сүйген шын батыр ретінде суреттейді. Жыр «ру
арасында бірлік болса, елдік бар» екенін аңғартады.
Еңбегіміздің зерттеу нысанасы ретінде «Алпамыс батыр» жырының жиналу тарихы,
сюжеттік, мотвтік айырмашылықтары, типологиялық, текстологиялық ерекшеліктері
талданады

Биография автора

Алпысбаева Қ.Б., М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

Алпысбаева Қ.Б., М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, филол. ғ.к. E-mail: alpysbaeva-k@mail.ru. ORCID ID: 0000-0001-8240-732X. Scopus ID: 57195973247

Загрузки

Жарияланған

2020-12-15

Шығарылым

Бөлім

Мақалалар

Most read articles by the same author(s)